Ceník:


Storno poplatek: 1200,- Kč

(za zrušení objednaného termínu v čase kratším než 48h před daným termínem)


Individuální výcviková sebezkušenostní terapie: 1400,- Kč


Seberozvojová terapie: 1400,- Kč


Párová psychoterapie: 1600,- Kč