PhDr. Mgr. Michal Kašpar
Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Od roku 2015 je
frekventantem komplexního psychoterapeutického výcviku v psychodynamickém směru
(PVŠPS). Kontinuálně se dále vzdělává v rámci atestačních oborů Klinická psychologie a
Psychoterapie.

V letech 2018 – 2021 pracoval jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice (akutní
příjmové oddělení, psychoterapeutické oddělení, oddělení léčby závislostí, ochranná
sexuologická léčba). V letech 2015 – 2018 pracoval jako psycholog v Dětském domově Lety
a Centru pro rodinu – Triangl.

Od roku 2022 pracuje v ambulantní oblasti jako psycholog ve zdravotnictví, poskytuje
individuální, párovou a rodinnou psychoterapii. Zabývá se problematikou úzkostných,
depresivních a psychosomatických poruch, dále se věnuje vztahovým a osobnostním obtížím.

Vzdělání:
2020 – 2021 FF UK v Praze (Rigorózní řízení, Psychologie, PhDr.)
2012 – 2018 FF UP v Olomouci (Psychologie, Mgr.)
2004 – 2009 PrF MU v Brně (Právo, Mgr.)