Nar. 1977; jsem vdaná a mám dvě děti.
Nabízím podporu a pomoc v náročných životních situacích. Nebo jen prostor k zastavení se a nadechnutí v koloběhu života, kdy můžete mít pocit, že ztrácíte směr, smysl, radost, klid, energii.
Přestože jsem začínala pracovat s dětmi a rodinami, dnes pracuji pouze s dospělými a to převážně formou individuální psychoterapie.
Jako lektor kmenového týmu se podílím na vzdělávání budoucích terapeutů pod IVGT (Institut pro výcvik v Gestalt terapii Praha)
Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii (ČAP)

Vzdělání a psychoterapeutický směr:
Psycholog
Gestalt přístup (IVGT)
Somatic experiencing (tříletý psychoterapeutický výcvik, předpokládaný rok ukončení 2024) 
Jsem v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie pod IPVZ