Jsem klinický psycholog a psychoterapeut s 20-ti letou praxí v oboru. Pracuji převážně s dospělými  klienty formou individuální a skupinové psychoterapie.
V práci s klienty využívám Gestalt terapeutický a psychosomatický přístup – kladu důraz na uvědomování prožitků, tělesných projevů a symptomů, které vnímám jako významná sdělení.
Zaměřuji se zejména na práci s lidmi s úzkostně-depresivními stavy, psychosomatickými a vztahovými problémy.

 

Vzdělání

FF UK v Praze, jednooborová psychologie, specializace klinická psychologie (1993 – 1999) 
Atestace z klinické psychologie (2007)
Funkční specializace v systematické psychoterapii (2012)
Kontinuální vzdělávání v rámci programu Celoživotního vzdělávání klinických psychologů.

 

Výcvik

Sebezkušenostní výcvik, Dialog – Český institut pro výcvik v Gestalt terapii (2001 – 2006)
Individualizovaný výcvikový program k získání Diplomu Gestalt terapeuta, Instep (2021-2022)

 

Praxe v oboru

Aktuálně pracuji ve své Ordinaci klinické psychologie a psychoterapie na Praze 4 (od r. 2022)
Paralelně pracuji na Psychosomatické klinice (Patočkova 3, Praha 6 – Břevnov), kde jsem součástí týmu složeného z psychologů, psychiatrů a somatických lékařů. (od r. 2011) Kromě individuální terapie zde vedu i psychoterapeutickou skupinu.
2004 – 2022 jsem pracovala v Ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Emauzích.
Má předchozí zaměstnání byla Dětské a dorostové detoxikační centrum v NMSKB (2003 – 2006) a Triangl – terapeutické středisko pro dítě a rodinu ohrožené drogou (1999 – 2003)

 

Lektorská činnost

V letech 2018 – 2023 jsem byla součástí lektorského týmu výcvikového institutu Instep (lektor sebezkušenosti).
Semináře v rámci Instep akademie. 
Konference a programy pro stážisty na Psychosomatické klinice.

 

Supervize

Účastním se pravidelně supervizí klinické práce i týmových.